Mám lidi doma

Rady a tipy pro zaměstnavatele

Jaký manažerský styl upřednostňovat při práci na dálku? Je lépe řídit nebo vést? Jaký je nejlepší způsob kontroly práce a jak nastavit procesy, aby Vaši zaměstnanci skutečně pracovali? Níže si můžete přečíst 8 základních doporučení, jak pracovat se zaměstnanci při home officu.

DOPORUČENÍ 1

Zadávejte úkoly systematicky a používejte vhodné systémy. Důležitá je kvalitní evidence těchto úkolů a kontrola jejich plnění prostřednictvím výkazů práce. Pracovník má pak přesně zadanou práci, kterou si může sám plánovat, a manažer získává snadno přehled o výsledcích nebo aktuálním stavu jednotlivých úkolů.

DOPORUČENÍ 2

Výkonová metoda odměňování se vyplatí využívat pro co nejširší počet činností při práci z domova. Vytvořte psaná pravidla pro evidenci výkonů/výsledků práce a jejich odměňování. Ty doplňte soupisem jednotlivých odměn náležících za konkrétní výsledky.

DOPORUČENÍ 3

V rámci pravidel stanovte, že jednotlivé výsledky je nutné evidovat okamžitě nebo nejpozději do jednoho dne od jejich dokončení. Pokud to situace jen trochu umožňuje, nepřipusťte vykazování práce s delším zpožděním z důvodu snadného zapomínání.

DOPORUČENÍ 4

Při práci z domova je důležitá pravidelná komunikace. Nedostatečná komunikace může vést vzdálené pracovníky k pocitu izolace. Naplánujte, zdokumentujte a sdílejte pravidla komunikace s lidmi, kteří pracují z domu.

DOPORUČENÍ 5

Zaměstnanci pracující vzdáleně by měli v ideálním případně být v denním styku se svými manažery. Nejde o to, že by nedokázali pracovat samostatně a manažer je musel neustále kontrolovat, ale jde především o budování vzájemné důvěry a odpovědnosti za výsledky. Vedoucí by měl své lidi povzbuzovat a motivovat a nechat na nich, jak svých výsledků dosáhnout.

DOPORUČENÍ 6

Aby se i zaměstnanci pracující z domova mohli cítit jako součást pracovního kolektivu, potřebují znát společné cíle projektu, na kterém tým pracuje. Jde o nalezení systému pravidelné komunikace a sdílení informací. Je třeba vytyčit konkrétní očekávání v souvislosti s vlastní výkonností pracovníka. V případě vzdálených pracovníků je jasné vytyčení individuálních cílů naprosto zásadní.

 

Chcete se dozvědět více? Doporučujeme vám zhlédnout webinář o práci z domova na těchto stránkách nebo si můžete přečíst publikaci „Řízení vzdálených pracovníků“ od společnosti TALENTWORK, ze které jsme pro vás sestavili výše uvedená doporučení.

Publikace ke stáhnutí zde